vrijdag 21 juni 2019

BEDANKT OUDERCOMITE!

Wij willen het oudercomité graag bedanken voor de nieuwe materialen in onze klas!
We beleefden er al veel plezier aan! We kregen iets om te denken, te spelen en te vertellen!